Udstilling for perioden 1. april - 9. maj 2010

Kirsten Holm - keramik

Hanne Knudsdatter - grafik

Udstillingen kan ses i perioden

1.april – 9. maj 2010

Udstillingen kan derefter ses i galleriets åbningstid

fredag – søndag kl. 12 – 17 og alle helligdage samt efter aftale

Galleri Babette * Knebel bro * 8420 Knebel, Mols *

tlf. +45 8635 0088 babette@galleribabette.dk

Grafikeren Hanne Knudsdatter har også naturen som den største inspirationskilde, men hun finder sine motiver alle steder, hvor hun bevæger sig. Det kan være på stranden eller på en cafe, hvor hun forsøger at indprente sig de indtryk, hun får, ved at se mennesker sammen og alene. I samtale eller eftertænksomhed. Indtrykkene bearbejdes i grafiske teknikker – ofte koldnålsraderinger, og denne proces beskrives af kunstneren som følger:

At se verden gennem en lup
At se det store i det små
At mærke livet
At vandre i naturen
At lade koldnålen danse hen over kobberet
Og forvandle det til tryk
At beskrive livet i et sandkorn.

Når kunstneren vandrer ved Vadehavet og Vesterhavet betages hun af tang, siv eller fuglespor. Her er naturen så stor, og hun selv så lille og magtesløs. Desuden finder kunstneren inspiration i det nordvestlige Skotland, hvor ingen støj forstyrrer hendes billedverden; alt ånder fred og ro.

Hanne Knudsdatter har deltaget i flere censurerede udstillinger, en del internationale udstillinger og været leder af Museet Holmen, Løgumkloster i en årrække.

Kirsten Holm anvender ofte indsamlede sten, fossiler og østersskaller, når hun skaber sine objekter, der ofte er af form som lågkrukker, som nærmest synes at vokse frem af de danske kystlandskaber. Hendes keramiske former er opbyggede omkring disse naturgaver, og resultatet er en sammensmeltet enhed af keramik og strandfund, fordi kunstneren former og udfører sine keramiske overflader sådan, at de hænger sammen med og videreudvikler de mønstre og strukturer, der findes i de indsamlede naturmaterialer. Det er selvsagt en proces, der kræver en stor ekspertise, og Kirsten Holm blander selv sine glasurer, begitninger og terra sigillata for at opnå de specielle farvetoner, som hun ønsker. Kirsten Holm brændingsformer er raku og muffelbrænding. Det er i øvrigt karakteristisk for hendes kunstneriske udvikling, at hun bestandig er optaget af at videreudvikle både formsprog og den proces, der ligger i brændingen. Hendes keramik har af en kunstanmelder fået prædikatet ”international klasse”.

Kirsten Holm har deltaget i et stort antal udstillinger og solgt til statens kunstfond. Hun er også repræsenteret på museerne Keramikmuseet i Berlin og på Danmarks keramikmuseum, Grimmershus.